Kategorier
Brev fra daglig leder

Brev fra daglig leder: september

I FFHR er vi opptatt av et mangfoldig behandlingstilbud. All lærdom viser at vi ikke kan møte alle mennesker likt.

I FFHR er vi opptatt av et mangfoldig behandlingstilbud. All lærdom viser at vi ikke kan møte alle mennesker likt.

Rusfeltet er avhengig av ulike tilnærminger, metoder og modeller. I FFHR kommer vi til å jobbe for å opprettholde mangfoldet, og for å støtte opp om andre aktører som ønsker det samme.

Et godt eksempel er stiftelsen Veien Ut. Veien Ut er et bra behandlingstilbud uten avtale i spesialisthelsetjenesten, der de ansatte er en blanding av tidligere rusavhengige og vanlige folk med og uten utdanning. Fokuset er aktivitet og mestring. Alle uansett nivå med tanke på aktivitet skal mestre den. Vi har stor tro på denne typen initiativer. 

Et mangfoldig behandlingstilbud betyr at flere kan oppleve aktivitet og mestring, uansett nivå.

Individuell plan, med ordinært arbeid som en del av behandlingen, uansett ståsted og fra to timer i uka til fulle uker, er en god utvikling på dette området. Målet må hele veien være et bedre liv for den enkelte.

Vi har stor tro på at langt flere kan få et bedre liv gjennom å legge til rette for helt enkle basale menneskelige behov, som tilhørighet gjennom aktivitet. FFHR er ikke viktig i seg selv – det er hva vi gjør i samhandling med andre som kan gi resultater.

Fremover vil FFHR også bygge videre på det spennende samarbeidet vi har med MIO Minoritetenes interesseorganisasjon. I MIO har de en kompetanse vi ikke har når det gjelder minoriteter med rus- og psykiske utfordringer. Behovet for en brukerorganisasjon med fokus på minoriteter har vært stort, og nå er det endelig på plass. Vi ser at mange søker samarbeid med dem.

Med vennlig hilsen
Jon Storaas, daglig leder