Kategorier
Vi mener

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 27. oktober 2020

Denne uka presenterte vi våre synspunkter og arbeidsområder for helse- og omsorgskomiteen, representert av daglig leder Jon Storaas og styreleder Marianne Smith Magelie. Her kan du lese et sammendrag av vår uttalelse.

FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk er en bruker- og pårørendeorganisasjon som retter seg mot folk med rusrelaterte og psykiske utfordringer. Vi har som mål å ha et bredt samarbeidsnettverk for å gi målgruppen et mangfoldig tilbud. Vi har et tett samarbeid med MIO Minoritetenes interesseorganisasjon, og med det også fokus på minoriteter og deres utfordringer i forhold til rusrelaterte og psykiske utfordringer.

FFHR setter pris på at det nå etableres et finansieringssystem på samhandling. I dag måles alle på en begrenset økonomi, og alt for lite på kvalitet. Kvalitet i denne sammenheng handler om at tjenestene og tilbudene henger sammen slik at de sårbare overgangene blir mindre sårbare.

Vi har alle registrert at mange kommer tilbake til ingenting etter behandling eller soning. Dette vil FFHR gjøre noe med. Vi er opptatt av de sårbare overgangene, og vil bidra til at pasienter starter med aktiviteter mens de er i behandling, for så å kunne fortsette med dette etter endt behandlingsløp. Det samme gjelder innsatte i fengsler. Vi vil gi de innsatte muligheten til å starte en aktivitet mens de er innsatt, for så å kunne fortsette med den når de kommer ut. 

Golfprosjektet Et slag av gangen er såvidt i gang.
Golfprosjektet Et slag av gangen er såvidt i gang.

Et slag av gangen

Vi vil gjennom en avtale med Golfforbundet og Golf Grønn Glede legge til rette for trening to til tre ganger i uken. Prosjektet får navnet Et slag av gangen. Det handler om å mestre sammen med andre, og det handler ikke minst om det sosiale. Først spiller vi Golf, så spiser vi matpakka sammen. Gjennom dette vil vi også bidra til at flere av deltakerne kan få arbeidstrening eller ordinært arbeid gjennom Golfklubbene og deres samarbeidspartnere.

Vi ønsker også å bygge videre på brobyggerprosjektet vårt i Tønsberg. Prosjektet når mange, og har et mangfold av aktiviteter. Vi vil etablere dette i Innlandet og i Hallingdal, og flere andre steder er aktuelle. 

Vi er snart i mål med avtaler og har de menneskelige ressursene er på plass, finansieringen jobber vi med.

Kort oppsummert:

– Vi har inngått en langsiktig avtale med Norges Golfforbund som plattform for fysisk aktivitet og sosial møteplass for arbeidstrening. 
– Både daglig leder og styreleder har vært med i etableringen og styrearbeid i Fotballstiftelsen, og vi tar nå golf med oss for å etablere samme opplegg.
– Potensialet er 180 klubber, hvor 40 klubber allerede har et sosialt tilbud til vår målgruppe som vi sammen skal videreutvikle – sammen med kommunene.
– Helseminister Bent Høie sier at «fotballens sterke resultater på rusfeltet plasserer gatelagsaktiviteten i verdenstoppen» – vi jobber systematisk med golf på samme måte.
– Vi jobber tett med institusjoner og fengsler for å starte tidlig i prosessen – hvor også pårørende blir inkludert.
– Vi er opptatt av å møte brukerne på deres premisser.
FFHR har nå etablert en solid grunnmur og er ute og henter solide samarbeidspartnere.