Kategorier
Brev fra daglig leder

Brev fra daglig leder: oktober

FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk har kommet godt i gang etter en litt stille sommer, men likevel mye aktivitet. Vi er i ferd med å bygge et mangfoldig tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk har kommet godt i gang etter en litt stille sommer, men likevel mye aktivitet. Vi er i ferd med å bygge et mangfoldig tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

FFHR skal ikke gjøre noe alene. Vi vil samarbeide med andre som tenker i samme bane som oss. Vi er i ferd med å få til et godt samarbeid med flere golfklubber. Golf Grønn Glede er et inkluderende golftilbud som når mange mennesker med mange ulike diagnoser. Golf for alle er et prosjekt vi starter der det handler om mer enn å spille golf. Det handler om å mestre sammen med andre og det handler om å bygge gode sosiale nettverk.

I Golf for alle ønsker vi å koble på tilbud om ulike utdanninger, jobbtrening med mer, og vi er i ferd med å få på plass noen avtaler som gjør dette mulig. Vi tenker at lønn er viktig for alle. Vi tenker også at aktivitet er nøkkelen til suksess. Derfor vil FFHR bidra til at flere får et bra mangfoldig tilbud før, under og etter behandling – for eksempel ved å spille golf mens man er innlagt eller innsatt, for så å kunne fortsette med det når man er tilbake i samfunnet. 

Oppfølging før, under og etter behandling er hva vi ønsker å bidra med. Ressursperspektivet er det som driver oss. I FFHR tror vi at alt er mulig. Vi tror på den enkelte, vi tror at det går an å snu et dårlig selvbilde til et godt selvbilde, og vi tror at det går an å angripe angsten for så å oppnå mindre angst. Vi tror at alle har muligheter til  å bli en ressurs for seg, sine og samfunnet. Vi vil jobbe for både et integrert ettervern og for et forvern der det handler om å forberede seg til behandling. Vi er opptatt av at man må være i aktivitet som en del av en helhet, enten man er i døgnbehandling eller går i poliklinisk behandling. 

Hos Brobygger’n har de stor fokus på aktivitet og samhold. Blant annet får deltakerne jobbe med restaurering av båter, som de til slutt får satt på vannet.
Hos Brobygger’n har de stor fokus på aktivitet og samhold. Blant annet får deltakerne jobbe med restaurering av båter, som de til slutt får satt på vannet.

Vi vil også jobbe for å få Brobygger´n, samarbeidsprosjektet vårt med Sidebygningen i Tønsberg, opp og stå flere steder i landet. De har et bredt aktivitetstilbud, kafe med mer. De er også koblet opp mot Nøtterøy golfklubb. Dette er et samarbeid mellom Tønsberg kommune, Kirkens bymisjon, A-larm og FFHR. Dette er en modell vi gjerne vil se flere steder. Igjen tenker vi at når vi ser ut over oss selv, blir tilbudet til de vi er der for bedre. 

– Jon Storaas