Kategorier
Brev fra daglig leder

Brev fra daglig leder: januar

Et nytt år med nye muligheter er i gang. Vi i FFHR har lagt et godt grunnlag for våre to hovedprosjekter: Brobyggerprosjektet og Et slag av gangen.

Vi går inn i 2021 med nye samarbeidsavtaler med en rekke aktører på feltet, deriblant flere behandlingsinstitusjoner. Et av FFHRs viktigste fokusområder er å følge flere i og ut av fengsel eller i og ut av behandling. 

De aller fleste er enige i at man bør gå fra straff til hjelp. Det er lite hensiktsmessig å løpe etter narkomane og bøtelegge dem for så at de soner bøtene i fengsel. Vi tror også at ulike aktivitetstilbud for aktive rusavhengige vil redusere inntakene av rusmidler. 

Derfor vil vi i FFHR gjerne at man restarter den kommende rusreformen slik at utvalget får et bedre og bredere mandat. Et mandat som gjør det mulig å legge til rette for gode og brede hjelpetiltak på kommunalt nivå der aktivitet og arbeidsrettede tiltak er i fokus. 

Neste steg er å tilrettelegge veien videre sammen med andre, slik at helheten faller på plass. Og dette skal vi ikke gjøre alene – vi skal legge til rette for aktivitet i samarbeid med mange andre aktører med fokus på aktivitet og arbeidsrettede tiltak. Et bredt spekter av aktører og aktiviteter å velge mellom gjør at flere kan finne sin vei til et innholdsrikt og trygt liv. 

Våre to hovedprosjekter i starten av året er golfsatsingen Et slag av gangen, og Brobygger’n, som skaper et inkluderende sosialt møtested i flere kommuner. I dag har vi Brobygger’n i Hallingdal, Tønsberg og Dokka. I løpet av året skal vi starte opp Et slag av gangen i flere kommuner, med et mål om å bli landsdekkende over tid. 

I året som kommer skal vi jobbe for å få Brobygger’n, Et slag av gangen og liknende prosjekter opp og gå i enda flere av landets kommuner. Her fra verkstedet på Brobygger’n hobbysenter i Tønsberg.
I året som kommer skal vi jobbe for å få Brobygger’n, Et slag av gangen og liknende prosjekter opp og gå i enda flere av landets kommuner. Her fra verkstedet på Brobygger’n hobbysenter i Tønsberg.

FFHR har som alltid stor tro på at aktivitets- og arbeidsrettede tiltak er nøkkelen til suksess. Et slag av gangen handler om langt mer enn å lære å spille golf. Det handler om å bygge nettverk gjennom å dele en interesse med andre, mestre sammen med andre og å utvikle seg sammen med andre. I tillegg handler det om å bygge gode trygge sosiale nettverk.

Dette vil igjen legge et grunnlag for å sluse folk inn i utdanning og ordinært arbeid. I brobyggerprosjektet vil man gjennom egen butikk i Tønsberg legge til rette for arbeidstrening for unge med rusrelaterte og psykiske utfordringer. Vi vil legge til rette for aktivitet gjennom å samarbeide med Bua på Dokka og andre viktige aktører i innlandet. I Hallingdal vil vi være med på å legge til rette for aktivitet gjennom å rehabilitere Kristenbråten, et vernet gårdstun med mange eldre bygninger som trenger restaurering.

FFHR vil skape, ikke bare prate. Ved å bidra selv så tror vi på en forandring til det bedre. Rusavhengige og psykisk syke fortjener en langt bedre oppfølging enn de får i dag.

– Jon Storaas