FFHR

Artikler

Lyset i hverdagen til Hallingdal

Lyset i hverdagen til Hallingdal

Vi inviterte foreningen Lyset i hverdagen til oss i Gol for å presentere prosjektet og hvordan de har lykkes med ...

Brev fra daglig leder: januar

Brev fra daglig leder: januar

Et nytt år med nye muligheter er i gang. Vi i FFHR har lagt et godt grunnlag for våre to ...

Brev fra daglig leder: desember

Brev fra daglig leder: desember

Det første året for FFHR er snart over. ...

Knallseminar på Storefjell

Knallseminar på Storefjell

Årets bruker- og pårørendeseminar «Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige» er over, og vi takker for tre lærerike ...

Åpen høring i Stortingets helse- og

Åpen høring i Stortingets helse- og

Denne uka presenterte vi våre synspunkter og arbeidsområder for helse- og omsorgskomiteen, representert av daglig leder Jon Storaas og styreleder ...

Brev fra daglig leder: oktober

Brev fra daglig leder: oktober

FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk har kommet godt i gang etter en litt stille sommer, men likevel mye aktivitet. Vi ...

Brev fra daglig leder: september

Brev fra daglig leder: september

I FFHR er vi opptatt av et mangfoldig behandlingstilbud. All lærdom viser at vi ikke kan møte alle mennesker likt. ...

Brev fra daglig leder: august

Brev fra daglig leder: august

For meg er ressursperspektivet fremdeles det viktigste. Vi må legge til rette for mestringssituasjoner tilpasset den enkeltes livssituasjon. Det betyr ...

Individuell plan for bedre samhandling

Individuell plan for bedre samhandling

Individuell plan er et genialt verktøy for samhandling og muliggjør gode pasientforløp for pasienter med en sammensatt problematikk. Grunnprinsippet i ...

– Endelig er vi i gang!

– Endelig er vi i gang!

I slutten av juni kunne omsider ansatte og styret i FFHR møtes til oppstartsseminar. Dette markerer startskuddet for organisasjonen.  Etter ...

Velkommen til FFHR

Velkommen til FFHR

Vi er en ny brukerorganisasjon som jobber for bedre behandlingstilbud for rusavhengige i Norge. Vi ønsker å være en brobygger ...