FFHR

Velkommen til Bedre hverdag

Selvhjelpsgruppa for deg som har opplevd utfordringer innen rus, avhengighet og psykisk helse. I gruppa legges det til rette for at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket til å mestre livet etter rus, avhengighet og psykiske helseutfordringer. 

Bedre hverdag er et gratistilbud. Vi opprettholder taushetsplikten og du vil forbli anonym. Brukermedvirkning og likepersonsarbeid står sentralt i vårt selvhjelpstilbud. 

I dag finnes Bedre hverdag i Hallingdal og Moss.

Vårt formål

Vi har som mål å fremme livskvalitet mot et sunnere og rusfritt liv. 

Vi forstår at det kan være krevende å leve med utfordringer etter avhengighet. Selvhjelpsgruppa ønsker å være en støtte for deg i vanskelige situasjoner. 

Bedre hverdag er partipolitisk og religiøst uavhengige.