FFHR

Velkommen til Bedre hverdag

Selvhjelpsgruppa for deg som har opplevd utfordringer innen rus, avhengighet og psykisk helse. I gruppa legges det til rette for at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket til å mestre livet etter rus, avhengighet og psykiske helseutfordringer. 

Bedre hverdag er et gratistilbud. Vi opprettholder taushetsplikten og du vil forbli anonym. Brukermedvirkning og likepersonsarbeid står sentralt i vårt selvhjelpstilbud. 

I dag finnes Bedre hverdag i Hallingdal og Moss.

Vi har som mål å fremme livskvalitet mot et sunnere og rusfritt liv. 

Vi forstår at det kan være krevende å leve med utfordringer etter avhengighet. Selvhjelpsgruppa ønsker å være en støtte for deg i vanskelige situasjoner. 

Bedre hverdag er partipolitisk og religiøst uavhengige.

Tirsdager kl. 17.00 – 19.00   

Kaffeprat fra kl. 16.30               

Sted: Gol bedehus.                     

Sentrumsvegen 105, 3550 Gol   

Onsdager kl. 18.00 – 20.00   

Kaffeprat fra kl. 17.00               

Sted: Nesbyen – dagsenteret psykisk helse                 

Rudveien 37, 3540 Nesbyen

Torsdager kl. 17.00 – 19.00

Kaffeprat fra kl. 16.30

Sted: Frivillighetens hus 

Byfogd Sandbergs gate 5, 1532 Moss