FFHR

Velkommen til Brobygger’n

Brobygger’n er et tiltak med samhold, relasjoner og mestring i fokus. Sammen skaper vi trygge, rusfrie arenaer til mennesker med utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Her knytter vi nye bekjentskaper og prøver nye meningsfulle aktiviteter. Det er viktig at alle skal kunne delta uten at personlig økonomi skal være en faktor.  

Vi er opptatt av likepersonsarbeid og tilbudet er i stor grad brukerstyrt. Vi er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Det er ikke påmelding eller oppmøteplikt.

I dag finnes Brobygger’n på Kilengaten 35 i Tønsberg. 

Kontaktpersoner

Brobygger’n-prosjektet

Henrik B. Larsen
Tlf: 479 95 518
E-post: henrik.larsen@ffhr.no

Brobygger’n ung og hobbysenter

Malin Kalin  

Brobygger’n kafe

Anita Wiksten
Tlf: 400 42 684 
E-post: anita.wiksten@ffhr.no

Samarbeidspartnere

  • Tønsberg kommune
  • Færder kommune
  • Kriminalomsorgen
  • A-Larm
  • NAV Tønsberg
  • NAV Færder
  • FRI Kirkens Bymisjon
  • Avdeling rus og avhengighet (ARA)