FFHR

Velkommen til Brobygger’n

Brobygger’n er et tiltak med samhold, relasjoner og mestring i fokus. I samarbeid med NAV, flere kommuner og andre organisasjoner skaper vi trygge, rusfrie arenaer hvor deltakerne kan møte nye mennesker og prøve nye aktiviteter. 

Brobygger’n er for alle – uavhengig av bakgrunn, alder og interesser, og det er viktig for oss at alle skal kunne delta uten at personlig økonomi skal være en faktor. Vi er opptatt av likepersonsarbeid og tilbudet er av den grunn i stor grad brukerstyrt.

I dag finnes Brobygger’n i Tønsberg.

Brobygger’n har sin opprinnelse hos Sidebygningen i Tønsberg kommune, som i flere år har tilbudt en sosial møteplass med aktiviteter og tilbud for alle. Det startet opp som et samarbeid mellom Sidebygningen og A-larm, og i 2020 kom FFHR inn som samarbeidspartner.

Målet med Brobygger’n er å kunne tilby et bredere og mer innholdsrikt tilbud til personer i målgruppen. 

Ved å gi målgruppen en plass å være, et sted å bli sett og hørt og samtidig finne noe meningsfylt å drive med, skal vi forebygge rus og kriminalitet. Vi skal gi deltakerne muligheten til å finne noe de interesserer seg for, og som de kan føle mestring av. Slik skal vi også ha et øye på forebygging hos unge, for å hindre veien inn i rus og psykiatri når de blir eldre. 

Deltakerne skal få være med å bygge sitt eget aktivitetsmiljø der det er plass til alle, og der alle skal få en mulighet uansett hvilken bakgrunn de har. 

Vi ønsker å gi mennesker et sted å være og en tilhørighet til en gruppe, et sted der de kan snakke sammen, utføre ulike aktiviteter, prøve seg frem i ulike arbeid samtidig som de må være med å ta ansvar for eget sted og område.

 

 

Henrik B. Larsen
Tlf: 479 95 518
E-post: henrik.larsen@ffhr.no