FFHR

Velkommen til FFHR Ung i arbeid 

I samarbeid med Tønsberg kommune og NAV ung Tønsberg, tilbyr vi arbeidstrening gjennom prosjektet Ung i arbeid. Formålet er å gi unge som ønsker seg inn i arbeid eller studier muligheten til å skaffe seg erfaring, bygge selvtillit og knytte kontakter.

Vår ideologi er at hvis man har et godt miljø å komme til, vil terskelen være lav for å møte opp. Med godt oppmøte, skapes god rutine og deretter mestring.

Formålet med prosjektet er å kunne gi et tilbud til unge som føler de ikke mestrer hverdagen, som trenger hjelp til å opparbeide seg og arbeidserfaring og som ønsker seg et godt sosialt fellesskap. 

 

Vårt tilbud

FFHR Ung i arbeid tilbyr bred og allsidig arbeidserfaring da vi i tillegg til å ha eget verksted, tar på oss ulike samfunnsnyttige oppdrag. Alt fra rigging og frivillighetsarbeid på ulike festivaler til typiske arbeidsoppgaver man kan møte i arbeidslivet. Dette kan for eksempel være maling, snekring, sjauing, vasking, produktutvikling, trebearbeiding, montering, båtpuss og diverse håndarbeidsteknikker, for å nevne noe.

 

Prosjektleder

Henrik B. Larsen
Tlf: 479 95 518
E-post: henrik.larsen@ffhr.no

 

Raymond Johansen

E-post: raymond.johansen@ffhr.no 

Tlf: 948 81 235

Anita Wiksten

E-post: anita.wiksten@ffhr.no
Tlf: 400 42 684 

Samarbeidspartnere