FFHR

Hekta på golf

I 2021 starter vi opp et nytt prosjekt vi kaller Hekta på golf. Prosjektet handler om å legge til rette for at golf er for alle.

Med Hekta på golf skal vi gjøre golftilbudet tilgjengelig for enda flere enn i dag. I samarbeid med en rekke fengsler, behandlingsinstitusjoner og kommunale tiltak vil vi gi mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn og funksjonsnivå, muligheten til å spille golf sammen med andre. 

Slik skal vi sørge for at flere kan begynne å spille golf mens de er innlagt eller innsatt, for så å fortsette med dette når de er tilbake i samfunnet. Dette handler om langt mer enn bare å spille golf. Det handler om å bygge gode sosiale nettverk, om aktivitet og mestring. 

Vi ønsker også å bidra til at noen tar steget inn i arbeidslivet eller starte et utdanningsløp.

Kontaktperson

Marte Tandberg

Tlf: 976 81 370
E-post: marte@kirkevold.com