FFHR

Velkommen til Hekta på golf 

Våren 2021 startet FFHR prosjektet Hekta på golf, etter støtte fra Sparebankstiftelsen og samarbeidsavtale med Norges golfforbund.  Vi ville legge til rette for at golf er for alle uansett bakgrunn.  

I samarbeid med fengsler, organisasjoner, stiftelser, behandlingsinstitusjoner og kommunale tiltak vil vi gi mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn og funksjonsnivå, muligheten til å spille golf sammen med andre. Dette handler om langt mer enn bare å spille golf. Det handler om å bygge gode sosiale nettverk, om aktivitet og mestring. Vi ønsker også å bidra til at noen tar steget inn i arbeidslivet og/eller starter et utdanningsløp.    

Sammen med golfklubbene tilbyr vi en ukentlig trening og vi arrangerer golfturneringer om våren og høsten i de ulike regionene. Slik møter deltakerne andre golfere i liknende tiltak i fra andre klubber.  

På vinterhalvåret tilrettelegger vi for innendørsgolf. Vi har pro (golftrenere) som jobber i tiltaket og sørger for faglig veiledning, holder gjestetreninger, bidrar med utstyr etc. I klubbene er det frivillige og trenere som sørger for den faste aktiviteten.  

 

Er du interessert?  

Vi etablerer gjerne flere golftiltak i Norge. Er du interessert i å delta, enten som deltaker, klubb eller forening, ta kontakt med oss.  

Kontaktpersoner

Marte Tandberg
Prosjektleder

Tlf: 976 81 370
E-post: marte.tandberg@ffhr.no

Bernt Olav Christensen
Prosjektmedarbeider

Tlf: 913 84 401
E-post: bernt.christensen@ffhr.no

Johan Tanum
Prosjektmedarbeider

Tlf: 971 69 069
E-post: johan.tanum@ffhr.no

Samarbeidspartnere

 • Larvik GK – Broen (et ettervernstilbud) i Larvik kommune 
 • Sandefjord GK – Glimt (lavterskeltilbud psykisk helse og rus) i Sandefjord kommune 
 • Tønsberg GK – Treffpunktet (lavterskeltilbud psykisk helse og rus) i Tønsberg kommune og Omegastiftelsen(rusbehandling) 
 • Nøtterøy GK – Sidebygningen (lavterskeltilbud psykisk helse og rus i Tønsberg- og Færder kommune) og ARA (Vestfoldklinikken) 
 • Borre GK – Granli ved sykehuset i Vestfold og Horten kommune 
 • Husøy GK – ARA Vestfoldklinikken 
 • Kongsberg GK – Fontenehuset og Kirkens bymisjon i Kongsberg 
 • Grimstad GK – Gatelaget Jerv og Grimstad kommune 
 • Bamble GK – Frisk Bris (Nav og Bamble kommune) 
 • Eiker GK – Drammen kommune- psykiske helse og rus 
 • Mandal GK – Mandal kommune 
 • Bjaavann GK – Kirkens bymisjon og Kristiansand kommune 
 • Tyrifjord GK – Ringerrike kommune, psykisk helse og rus 
 • Tjøme GK – Færder kommune, psykisk helse og rus 
 • Holtsmark GK – Lier kommune og Stiftelsen Crux 
 • Sande GK – Holmestrand kommune, psykisk helse og rus 
 • Mørk GK – Fossumkollektivet 
 • Ekholtbruket GK – Fontenehuset i Moss 
 • Krokhol GK – Ytre Enebakk kommune, psykisk helse og rus