FFHR

Velkommen til Hekta på golf

Våren 2021 startet vi et nytt prosjekt som heter Hekta på golf. Prosjektet handler om å legge til rette for at golf er for alle.

Med Hekta på golf skal vi gjøre golftilbudet tilgjengelig for enda flere enn i dag. I samarbeid med en rekke fengsler, behandlingsinstitusjoner og kommunale tiltak vil vi gi mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn og funksjonsnivå, muligheten til å spille golf sammen med andre. 

Slik skal vi sørge for at flere kan begynne å spille golf mens de er innlagt eller innsatt, for så å fortsette med dette når de er tilbake i samfunnet. Dette handler om langt mer enn bare å spille golf. Det handler om å bygge gode sosiale nettverk, om aktivitet og mestring. 

Vi ønsker også å bidra til at noen tar steget inn i arbeidslivet eller starte et utdanningsløp.

 

Er du interessert?

Vi er i ferd med å etablere flere golftiltak i Norge. Er du interessert i å delta, enten som deltaker, klubb eller forening, ta kontakt med oss

 • Larvik GK – Broen i Larvik kommune
 • Sandefjord GK – Glimt i Sandefjord kommune
 • Tønsberg GK – Treffpunktet i Tønsberg kommune
 • Nøtterøy GK – Sidebygningen i Tønsberg- og Færder kommune
 • Borre GK – Granli v. sykehuset i Vestfold og Horten kommune
 • Husøy GK – Vestfoldklinikken
 • Kongsberg GK – Fontenehuset og Kirkens bymisjon i Kongsberg kommune
 • Grimstad GK
 • Bamble GK
 • Eiker GK
 • Mandal GK
 • Tyrifjord GK
 • Tjøme GK
 • Holtsmark GK
 • Sande GK

Kontaktpersoner

Marte Tandberg
Prosjektleder

Tlf: 976 81 370
E-post: marte.tandberg@ffhr.no

kBernt Olav Christensen
Prosjektmedarbeider

Tlf: 913 84 401
E-post: bernt.christensen@ffhr.no

kJohan Tanum
Prosjektmedarbeider

Tlf: 971 69 069
E-post: johan.tanum@ffhr.no