FFHR

Om oss

FFHR er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon. Sammen med våre dyktige brukermedvirkere og samarbeidspartnere skal vi gjøre det lettere å komme tilbake til samfunnet for rusavhengige og psykisk syke.

Brukermedvirkning i praksis

Vi er en brobygger mellom hjelpeapparatet og enkeltpersonen. Dette gjør vi gjennom å bygge forståelse begge veier – både ved å følge rusavhengige inn, gjennom og ut av behandling.

Ved å holde forelesninger, seminarer og kurs for institusjoner, skoler og helsepersonell, påvirker vi systemet og møter brukerne der de er. Våre brukermedvirkere sitter med bred, og uvurderlig erfaring. De sitter i brukerutvalg, og samarbeider med bydeler, kommunale tiltak og spesialisthelsetjenesten. 

Helhetlig ruspolitikk

Et behandlingsforløp er avhengig av god samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Dessverre lønner det seg ikke for institusjonene å samhandle, slik systemet er satt opp i dag.

Dette fører til at pasienten stilles ovenfor en rekke sårbare overganger der faren for tilbakefall er stor. En mer helhetlig ruspolitikk er en omorganisering av systemet.

Administrasjon

Kontakt: 

E-post: post@ffhr.no
Tlf: 992 61 078

Adresse: 
Idrettsveien 4,
1400 Ski