FFHR

Om oss

FFHR er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon. Sammen med våre dyktige brukermedvirkere og samarbeidspartnere skal vi gjøre det lettere å komme tilbake til samfunnet for rusavhengige og psykisk syke.

Brukermedvirkning i praksis

Vi er en brobygger mellom hjelpeapparatet og enkeltpersonen. Dette gjør vi gjennom å bygge forståelse begge veier – både ved å følge rusavhengige inn, gjennom og ut av behandling.

Ved å holde forelesninger, seminarer og kurs for institusjoner, skoler og helsepersonell, påvirker vi systemet og møter brukerne der de er. Våre brukermedvirkere sitter med bred, og uvurderlig erfaring. De sitter i brukerutvalg, og samarbeider med bydeler, kommunale tiltak og spesialisthelsetjenesten. 

Helhetlig ruspolitikk

Et behandlingsforløp er avhengig av god samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Dessverre lønner det seg ikke for institusjonene å samhandle, slik systemet er satt opp i dag.

Dette fører til at pasienten stilles ovenfor en rekke sårbare overganger der faren for tilbakefall er stor. En mer helhetlig ruspolitikk er en omorganisering av systemet.

 

Vårt formål

FFHR er en selvstendig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon, som skal bidra med bredt organisert erfaringskompetanse overfor politikere, helsemyndighetene sentralt og lokalt.
 
FFHR arbeider for:
  •  at tiltak, tilbud og tjenester overfor mennesker med psykiske og rusrelaterte utfordringer skal henge bedre sammen til det beste for brukerne av de ulike tjenestene.
  • at overgangene mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten må prioriteres høyt fordi dette er en sårbar situasjon for mange mennesker med psykiske og rusrelaterte utfordringer.
  • at de sammensatte behovene brukerne har skal bli ivaretatt før, i og etter behandling.
  • at den helt nødvendige samhandlingen med individuell plan som verktøy sikres i hele tiltaksløpet.
  • at vi får finansieringsordninger som bidrar til samhandling med utgangspunkt i brukernes sammensatte problematikk/behov.
  • at aktivitets- og arbeidsrettede tiltak skal være en del av alle pasientforløp.
Du kan lese våre vedtekter her

Administrasjon

Kontakt: 

E-post: post@ffhr.no
Tlf: 992 61 078

Adresse: 
Idrettsveien 4,
1400 Ski