FFHR

HELHETLIG RUSPOLITIKK
FRA BEHANDLING TIL ETTERVERN

FFHR er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon.
Sammen med våre dyktige brukermedvirkere og samarbeidspartnere skal vi gjøre det lettere å komme tilbake til samfunnet for rusavhengige og psykisk syke, uansett bakgrunn.

sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash

RÅD OG UTVALG

Vi sitter i en rekke råd og utvalg i ulike deler av behandlingssystemet, kommuner og organisasjoner. Slik sørger vi for at brukerne får sin stemme hørt av beslutningstakerne. 

LES MER

warren-wong-u7dy-n4uZVk-unsplash

KRIMINALOMSORGEN

Vi jobber tett med fengsler, behandlingsinstitusjoner og ettervernstilbud for å gi innsatte og brukere best mulig utgangspunkt etter fullført soning. 

LES MER

IMG_8474

UNDERVISNING OG FOREDRAG

Vi mener at brukerperspektivet fortjener større plass i utdanningsløp. Derfor deler vi våre erfaringer og kunnskap på en rekke høyskoler og universiteter. 

LES MER

VIL DU BIDRA?

Vi er alltid på utkikk etter nye tidgivere, frivillige eller samarbeidspartnere, og vi kommer gjerne til bedrifter for foredrag eller opplæring.

Ta kontakt med oss, og vi finner en løsning som passer!

LES MER