FFHR

Velkommen til FFHR Samhandlingsskole 

Dette er en skole for deg som har brukererfaring innen rus eller psykisk helse, med ønske om å bruke din livserfaring til å hjelpe andre. Vi har et mål om å skape gode erfaringskonsulenter som tilfører helsefag både livserfaring og kunnskap. 

Utdanningen går over ett skoleår, fra august til juni, med oppmøte én ettermiddag pr. uke. 

Hos oss vil du få kunnskap om: 

  • Grunnleggende fellesfag for kommunikasjon og relasjonsarbeid 
  • Hverdagsmestring 
  • Grunnleggende anatomi- og fysiologiforståelse 
  • Ulike modeller/verktøy 
  • Etikk og lovverk 

Opptakskriterier

Du må ha en erfaring på at det har gått bra en stund. Vi vil kalle inn til en inntakssamtale med lærer og en erfaringskonsulent.

Er du interessert?

Ta kontakt med Anne Mette Flaa dersom dette virker interessant for deg.

Kontaktpersoner

Anne Mette Flaa
E-post: anne.mette.flaa@ffhr.no 
Tlf: 928 34 460 

Samarbeidspartnere

Livets kunnskap