FFHR

Hvem vi er

Jon Storaas
Daglig leder

E-post: jon.storaas@ffhr.no
Tlf: 992 61 078

Henrik B. Larsen
Prosjektleder og brukermedvirker

E-post: henrik.larsen@ffhr.no
Tlf: 479 95 518

Øyvind Seilø-Arntzen
Brukermedvirker

E-post: oyvind.seilo-arntzen@ffhr.no
Tlf: 952 97 409

Randi Solheim
Administrasjonsansvarlig

E-post: randi.solheim@ffhr.no
Tlf: 907 55 801

Svein Furnes
Styreleder

Raymond Johansen Prosjektmedarbeider

Tlf: 948 81 235

Anita Wiksten  Prosjektmedarbeider

E-post: anita.wiksten@ffhr.no
Tlf: 400 42 684