FFHR

Hvem vi er

Jon Storaas
Daglig leder

E-post: jon.storaas@ffhr.no
Tlf: 992 61 078

Henrik B. Larsen
Prosjektleder og brukermedvirker

E-post: henrik.larsen@ffhr.no
Tlf: 479 95 518

Kjell Torstein Hagen
Brukermedvirker

E-post: kjell.hagen@ffhr.no
Tlf: 992 38 117

Øyvind Seilø-Arntzen
Brukermedvirker

E-post: oyvind.seilo-arntzen@ffhr.no
Tlf: 952 97 409

Randi Solheim
Administrasjonsansvarlig

E-post: randi.solheim@ffhr.no
Tlf: 907 55 801

Vidar Starion Brukermedvirker

E-post: vidar.starion@ffhr.no
Tlf: 994 35 870

Maria Mosserud Brukermedvirker

Epost:  maria.mosserud@ffhr.no

Tlf: 932 10 293

Svein Furnes
Styreleder

Raymond Johansen Prosjektmedarbeider

Tlf: 948 81 235

Anita Wiksten  Prosjektmedarbeider

E-post: anita.wiksten@ffhr.no
Tlf: 400 42 684