FFHR

Hvem vi er

Jon Storaas
Daglig leder

E-post: jon.storaas@ffhr.no
Tlf: 992 61 078

Randi Solheim
Organisasjonsmentor

E-post: randi.solheim@ffhr.no
Tlf: 907 55 801

Øyvind Seilø-Arntzen
Brukermedvirker

E-post: oyvind.seilo-arntzen@ffhr.no
Tlf: 952 97 409

Brobygger´n
og Ung i arbeid

Henrik B. Larsen
Prosjektleder Brobygger´n 
og Ung i arbeid

E-post: henrik.larsen@ffhr.no
Tlf: 479 95 518

Raymond Johansen Prosjektmedarbeider

E-post: raymond,johansen
@ffhr.no

Tlf: 
948 81 235

Anita Wiksten  Prosjektmedarbeider

E-post: anita.wiksten@ffhr.no
Tlf: 400 42 684 

Hekta på golf

Marte Tandberg
Prosjektleder Hekta på Golf

E-post: marte.tandberg@ffhr.no

Bernt Olav Christensen
Prosjektmedarbeider

Tlf: 913 84 401
E-post: bernt.christensen@ffhr.no

Johan Tanum
Prosjektmedarbeider

Tlf: 971 69 069
E-post: johan.tanum@ffhr.no