Kategorier
Nyheter

Velkommen til FFHR

Vi er en ny brukerorganisasjon som jobber for bedre behandlingstilbud for rusavhengige i Norge. Vi ønsker å være en brobygger mellom mennesker med rusrelaterte og psykiske utfordringer og hjelpeapparatet.

emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash.jpg

Vi vet at overgangene mellom spesialisthelsetjeneste til kommune og omvendt ofte er en utfordring for pasientene, og det er gjerne der en er ekstra sårbar. Vi vil jobbe for at disse overgangene blir mer smertefrie i fremtiden. Det er viktig for oss å følge folk inn, under og etter behandling.

FFHR vil også tale fagfolkets sak, og arbeide for bedre samhandling, større beslutningsmyndighet for fagfolk og for å få på plass flere gunstige finansieringsordninger.

Våre brukermedvirkere har bred erfaring fra flere brukerorganisasjoner. Felles for alle er en bakgrunn preget av rusproblematikk. Brukermedvirkerne våre vil holde kurs og opplæring for fagfolk, studenter og bedrifter over hele landet.

Hva kan vi gjøre for deg?

I tillegg til å direkte hjelpe rusavhengige gjennom behandling, er det også viktig for oss å både bidra til å påvirke beslutningstakerne på feltet, samt å bistå med opplæring, kursing og foredrag for bedrifter og utdanningssteder. Vi mener at det er et stort behov for økt kunnskap på feltet – særlig fra brukernes standpunkt.

Har du spørsmål eller innspill, ønsker du å bistå eller å bruke oss til noe? Kontakt oss på e-post eller telefon.