Kategorier
Brev fra daglig leder

Brev fra daglig leder: august

For meg er ressursperspektivet fremdeles det viktigste. Vi må legge til rette for mestringssituasjoner tilpasset den enkeltes livssituasjon. Det betyr ikke at vi skal tre dette nedover hodet på folk, men at et bredt aktivitetstilbud må være tilgjengelig. Brukerne må selv være med på å forme tilbudene, og gjerne være med i ledergruppene. Det er […]

Kategorier
Vi mener

Individuell plan for bedre samhandling

Individuell plan er et genialt verktøy for samhandling og muliggjør gode pasientforløp for pasienter med en sammensatt problematikk. Grunnprinsippet i en individuell plan er at alle involverte helsetjenester og andre involverte er likeverdige i møte med hverandre. Individuell plan handler om å myndiggjøre pasienten som et likeverdig system i seg selv. Å være aktiv i […]