Kategorier
Vi mener

Individuell plan for bedre samhandling

Individuell plan er et genialt verktøy for samhandling og muliggjør gode pasientforløp for pasienter med en sammensatt problematikk. Grunnprinsippet i en individuell plan er at alle involverte helsetjenester og andre involverte er likeverdige i møte med hverandre. Individuell plan handler om å myndiggjøre pasienten som et likeverdig system i seg selv. Å være aktiv i […]