Kategorier
Vi mener

For eller imot rusreform?

Det diskuteres rundt den kommende rusreformen. Vi ønsker oss en rusreform med innhold.

For eller imot rusreformen eller for eller mot avkriminalisering. Er det å være mot eller for rusreformen det samme som at man er for eller mot avkriminalisering?

Vi har ikke støttet rusreformutvalgets forslag til en rusreform, og vi har i forlengelsen av den ikke støttet regjeringens forslag. Det vi trenger er en behandlingsreform.

Vårt utgangspunkt var at dette skulle være en reform for tunge rusavhengige. At ungdommer i en risikogruppe også blir inkludert i denne reformen er bra. Å løpe etter narkomane og bøtelegge dem for bruk og besittelse for så at de skal sone bøtene sine i fengsel tjener ingen. Dette er gamle og utgåtte argumenter som myndigheter stort sett gikk bort fra for 10-15 år siden. Men det skjer fremdeles noen tilfeller i dag. Derfor må vi ha fokus på holdningsendringer hos politiet. Dette er mennesker som trenger hjelp, ikke straff.

Ungdommer som blir tatt for å røyke hasj trenger å snakke med voksne. Det er aldri smart å møte dem med sinne og straff. Her kan man bruke den såkalte ungdomskontrakten til de tyngre brukerne også. Men — vi mener det fremdeles er viktig at man kan sette noen vilkår for å slippe straff, da illegale rusmidler fremdeles er ulovlig. Signaleffekten er fremdeles viktig.

Vi mener det er viktig å fokusere på helheten i behandlingssystemet når vi skal snakke om rusreform.

Vi i FFHR forstår at det er vanskelig å lage en lov bare for noen. Derfor blir avkriminalisering lite aktuelt nå, men noen mener at det er mulig. Enda mindre aktuelt med AP og Senterpartiet i regjering.

Derfor trenger vi en holdningsreform. Holdninger handler om å ansvarliggjøre, ikke stakkarsliggjøre, men heller ikke helliggjøre rusavhengige. Med holdningsendringer mener vi at det må bli slutt på alle krenkelser enten man er rusavhengig eller eksperimenterer med illegale stoffer. Man må møte folk med respekt og en tro på den enkeltes mulighet for forandring. Man må uansett ståsted møte alle med respekt. Man må etablere et mangfoldig hjelpetilbud i kommunene — gjerne etablere grupper der man kan møte andre i samme situasjon og andre som har vært i den samme situasjonen. Her kan helsepersonell kobles på etter behov. Det er mye man kan gjøre uten at det koster altfor mye, men penger må følge med denne reformen for at vi i det hele tatt kan si at vi går fra straff til hjelp.

Vi i FFHR er veldig klare på at vi nå har en enorm mulighet til å få på plass en helhetlig reform. AP vil samarbeide, Høyre vil samarbeide for å komme frem til et kompromiss. Ruspolitikk blir garantert en sentral del av valgkampen. Vi må benytte sjansen. Alle må gi og ta. Alle vil hjelpe, ingen vil straffe er et bra utgangspunkt for å få på plass en rusreform som tjener de den er til for.